Wydarzenia
ZAJĘCIA WYJAZDOWE UCZESTNIKÓW KKZ RL.03

ZAJĘCIA WYJAZDOWE UCZESTNIKÓW KKZ RL.03

Rozwiązania techniczne oraz mechanizacja prac przy hodowli bydła mlecznego to główny temat zajęć praktycznych zrealizowanych w sobotę 23 listopada na terenie gospodarstwa Państwa Habaj w Łużnej. Dzięki uprzejmości właścicieli, słuchacze KKZ-rolnik mogli w warunkach naturalnych zobaczyć jak wygląda produkcja mleka oraz porównać nowo oddany budynek obory z dotychczas użytkowanym. Tematyka zajęć obejmowała treści realizowane na zajęciach praktycznych prowadzonych przez naszych nauczycieli: Ireny Królewskiej i Stanisława Sęk.
Serdecznie dziękujemy Państwu Habaj za możliwość przeprowadzenia zajęć!

Image001

Image002

Image003

Image004

Image005

Image005