ZAJĘCIA WYJAZDOWE KLASY IV TECHNNIKUM I III BRANŻOWEJ

Nowoczesne rozwiązania techniczne w hodowli bydła mlecznego to temat zajęć praktycznych zrealizowanych na terenie gospodarstwa Pana Franciszka Grybosia w Kwiatonowicach. Uczniowie klas: IV Technikum i III BS w piątek 6 grudnia mogli zobaczyć m.in. nowo oddaną oborę w której dwa roboty udojowe obsługują ponad 100 szt. krów. Opiekunami wyjazdu byli nauczyciele praktycznej nauki zawodu: Andrzej Lech, Jerzy Lewczyk i Stanisław Sęk.
Serdecznie dziękujemy właścicielowi gospodarstwa Panu Franciszkowi Gryboś za możliwość wizyty!

{imageshow sl=114 sc=10 /}