ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE.

Przed nami koniec pierwszego miesiąca nauki. Był to czas na wzajemne poznanie się, odnalezienie się w nowej rzeczywistości szkolnej i internackiej.

We wrześniu znaleźliśmy czas na wspólne wędrowanie ścieżkami pobliskich miejscowości i szukanie oznak jesieni. W internacie zorganizowaliśmy także ognisko integracyjne.

Jesień i jej dary stały się dla naszych uczniów inspiracją do stworzenia oryginalnych i pięknych dekoracji. Młodzież wykazała się nie tylko talentem artystycznym. Te zajęcia były także okazją do lepszego poznania się uczniów klas pierwszych ze starszymi kolegami.

Rodzice również spotkali się z wychowawcami klas i omawiali plan pracy na nowy rok szkolny.

 

{imageshow sl=120 sc=13 w=800 /}