XLIII EDYCJA OWiUR- ETAP CENTRALNY

W dniach 7-8 czerwca odbyła się w naszym Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu Centralnym. Udział w finale Olimpiady wzięło 240 uczniów szkół rolniczych z całej Polski. Rywalizowali oni w 11 blokach:
• produkcja roślinna
• produkcja zwierzęca
• architektura krajobrazu
• ogrodnictwo
• mechanizacja rolnictwa
• ochrona i inżynieria środowiska
• technologia żywności
• gastronomia
• agrobiznes
• leśnictwo
• weterynaria
Nasi uczniowie okazali się najlepsi kolejny raz w bloku mechanizacja rolnictwa zajmując kolejno 1 i 2- gie miejsce. Byli to Grzegorz Gnela i Mateusz Łukaczyn. W bloku produkcja roślinna również sukces, 1 miejsce zajął Ryszard Rembiasz. Naszym uczniom i wszystkim pozostałym pogratulowali: Przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel, Przewodniczący Jury prof. dr hab. Norbert Marks oraz Dyrektor Szkoły mgr inż. Wojciech Pękala.
W imieniu całej społeczności szkolnej Dyrektor ZSCKR podziękował za zaufanie i obdarzenie szkoły zadaniem zorganizowania Olimpiady, „… to wielkie wyróżnienie i ogromny dla nas zaszczyt…” podkreślił Dyrektor Wojciech Pękala.
Uczniowie zostali nagrodzeni nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, indeksami wyższych uczelni oraz nagrodami rzeczowymi wręczanymi przez fundatorów.
Mistrzostwo Polski-to wielkie zobowiązanie dla uczniów i szkoły!
Wszystkim dziękujemy za udział i gratulujemy osiągnięć na XLIII Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

{imageshow sl=100 sc=10 w=800 /}