WYJAZD KLASY IV TECHNIKUM  DO KRAKOWA

21 marca 2022 r. uczniowie klasy IV Technikum – Klasy  Uniwersyteckiej uczestniczyli w Dniu Otwartym organizowanym przez Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką wychowawcy Iwony Lewczyk, Jerzego Lewczyk oraz Kierownika Szkolenia Praktycznego dr Stanisława Sęka  po raz drugi odwiedzili dwa wydziały uniwersyteckie: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz Wydział Technologii Żywności. Po obejrzeniu stoisk wydziałowych i zapoznaniu się z aktualną ofertą edukacyjną uczestniczyliśmy w warsztatach tematycznych organizowanych w specjalistycznych pracowniach wydziałowych : laboratorium technologii produkcji i oceny jakości biopaliw, pracowni robotyki,szklarni z urządzeniami i instalacjami umożliwiającymi pochłanianie i magazynowanie energii słonecznej oraz laboratorium fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych analiz odpadów.
Uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji m.in czym można zastąpić węgiel, jak powstają biopaliwa ciekłe,w jaki sposób magazynować energię w szklarni, jakie urządzenia wykorzystywane są w rolnictwie precyzyjnym oraz jak powstaje biogaz.
Odwiedzając Wydział Technologii Żywności obejrzeliśmy prezentowane ekspozycje m.in.proces produkcji piwa , zdrowe wypieki a także artystyczne kompozycje rzeźbionych owoców i warzyw metodą carvingu.
Po wizycie na wydziałach Uniwersytetu Rolniczego zaplanowaliśmy spacer po rynku krakowskim i zwiedziliśmy Muzeum „Rynek Podziemny” poznając ciekawą historię miasta Krakowa.
 
{imageshow sl=159 sc=50 /}