WYCIECZKA DO KOPALNI SOLI

Zwiedzanie Kopalni Soli Bochnia przez uczniów ZSCKR Hańczowa mieszkających w internacie.
Celem wycieczki bylo uzupełnienie wiedzy programowej, poznanie postaw i wartości patriotycznych i tradycji narodowych oraz religijnych w oparciu o bogate dziedzictwo historyczne i przyrodnicze kopalni, połączone z nowoczesnymi technologiami w celu zaprezentowania i przekazania informacji uczestnikom wycieczki.
 
{imageshow sl=150 sc=41 /}