WAŻNE INFORMACJE

Z związku z tym, iż z dniem 17 października powiat gorlicki objęty jest czerwoną strefą i obowiązują najwyższe obostrzenia przeciwepidemiczne, od poniedziałku tj. 19 października przechodzimy na nauczanie zdalne z wyłączeniem zajęć praktycznych.
Zatem zajęcia praktyczne realizowane na warsztatach szkolnych ZSCKR w Hańczowej oraz w pracowni gastronomicznej odbywają się zgodnie z planem. Powyższe zajęcia prowadzone są z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów. Wykorzystujemy do kontaktu z uczniami i rodzicami również Forum na stronie internetowej szkoły.