WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA

Opierając się na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 roku zarządzam co następuje: Od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. w ZSCKR w Hańczowej prowadzane jest tylko nauczanie zdalne. Dotyczy ono przedmiotów teoretycznych i zajęć praktycznych.Harmonogram zajęć podany wcześniej pozostaje bez zmian. Proszę o śledzenie platformy FORUM na której przekazywane będą następne komunikaty!

 

Wojciech Pękala

Dyrektor ZSCKR w Hańczowej