WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE

28 lutego 2022r. w  warsztatach zawodoznawczych zorganizowanych przez naszą szkołę uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych w Hańczowej, Banicy i Śnietnicy. Następnie gościliśmy także ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Uściu Gorlickim. W najbliższym czasie czekamy na kolejne szkoły, które wyraziły chęć uczestniczenia w takich zajęciach.

Uczniowie zostali zapoznani z możliwościami kształcenia w zawodach, które oferuje ZSCKR w Hańczowej a są to między innymi: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, oraz perspektywami pracy związanej z odnawialnymi źródłami energii. Specjaliści poszczególnych profesji zaprezentowali także wybrane pracownie, w których uczniowie doskonalą swój warsztat pracy w określonym zawodzie. Zaproszeni goście uczestniczyli czynnie w prowadzonych na pracowniach zajęciach praktycznych pod okiem opiekunów i naszych uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach przybliżyło ósmoklasistom charakter i specyfikę zawodów występujących w ich najbliższym otoczeniu. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli wpłynęły na wykształcenie pozytywnych postaw wobec pracy zawodowej, ponadto ułatwiają trafne planowanie swojej przyszłości.

Uczniom i nauczycielom dziękujemy i zapraszamy do kontaktu z nami, kolejne zainteresowane szkoły podstawowe.

{imageshow sl=158 sc=49 /}