Przetargi
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

„Dostawy pelletu z trocin do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w roku 2023”

Ze względu na błędy formalne niektórych ofert oraz zgłaszane uwagi oferentów, przetarg został unieważniony na podstawie art.255 pkt.6 PZP.

Zostanie on ponownie opublikowany w najbliższym czasie.