Ogłoszenia
SZKOLNY KONKURS

SZKOLNY KONKURS

 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

REGULAMIN

 

 

Organizator:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:

Wychowawcy klas

Cele konkursu:

1. Zaprezentowanie Jana Pawła jako autorytetu moralnego współczesnego świata.

2. Pogłębienie wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II.

3. Rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym,

lokalnym.

4. Propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią Papieża.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów uczęszczających do technikum oraz szkoły branżowej I stopnia

Termin: 13.10.2022r.

Informacje ogólne:

 Komisję konkursową powołuje organizator,

 Konkurs rozgrywany jest na zasadach testu wiedzy,

 Uczestniczą w nim wszyscy uczniowie szkoły,

 Po wykonaniu zadania następuje ocena i przydzielenie punktów,

 Po zakończeniu i rozstrzygnięciu konkursu nastąpi ogłoszenie wyników

 Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody, dyplomy i podziękowania.