Spotkanie z Rodzicami Uczniów.

 

że spotkanie z Rodzicami Uczniów odbędzie się w dniu 28 września (piątek) 2018 roku na holu Szkolnym o godz. 1500.

Obecność jednego Rodzica obowiązkowa.