Ogłoszenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r.

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej z dnia 27.01.2022 roku w sprawie nauczania zdalnego.

 

Opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:

1.Od dnia 31 stycznia 2022 r w naszym Zespole Szkół prowadzona jest nauka zdalna w zakresie nauczania teoretycznego.

2.W zakresie nauczania praktycznego uczniowie przyjeżdżają na zajęcia do szkoły na godzinę 750, oraz na godziny wyznaczone dla poszczególnych grup. W tym dniu lekcje teoretyczne odbywają się na zasadzie podania zadań do wykonania w dniu ich przypisania podziałem godzin, na zasadzie przyjętej do tej pory.

3.Lekcje on line prowadzą nauczyciele w dniach nie objętych nauczaniem praktycznym.

4.Tematyka realizowanych lekcji zapisana jest w dzienniku elektronicznym na FORUM i papierowym w szkole.

5.Wychowawcy  poszczególnych klas T i SB poinformują Rodziców i uczniów o organizacji zajęć.

6.Wszelkie inne sprawy zgłaszać proszę do dyrektora szkoły.

 

Wojciech Pękala

Dyrektor ZSCKR w Hańczowej

 

Informacja od pani Kierownik Internatu:

Młodzież mieszkająca w Internacie ZSCKR w Hańczowej może w dniu 28 stycznia 2022 r. w godz. od 9.00-12.00 zabrać  potrzebne rzeczy na czas nauki zdalnej.