PRACA SZKOŁY OD 17 – 28 MAJA 2021r.

 
Opierając się na Ustawie o Systemie Oświaty, Rozporządzeniu MENiN oraz Statucie Szkoły zarządzam co następuje:
1.Ustalam Harmonogram pracy nauczycieli i nauki z uczniami od 17 maja 2021 roku do 28 maja 2021 roku.
Harmonogram stanowi załącznik do zarządzenia.
2.Zgodnie z przedstawionym Harmonogramem wszystkie klasy odbywają zajęcia praktyczne na warsztatach i pracowniach tak jak było od września 2020 roku.
3.Proszę zwrócić uwagę, że w harmonogramie są klasy, które odbywają wszystkie zajęcia w szkole(II Tech.G,II Tech.P,2SB,3SB). Natomiast I tech,1SB w pierwszym tygodniu mają w szkole tylko zajęcia praktyczne, lekcje teoretyczne są prowadzone zdalnie.
4.Po tygodniu jest zaplanowana zmiana(patrz harmonogram).
Zarządzenie wchodzi w życie od 17 maja 2021 roku.
 
 
Wojciech Pękala
Dyrektor ZSCKR w Hańczowej