#SZKOŁAPAMIĘTA

19 października 2021 r. uczniowie I klasy TMRiA, wzięli udział w akcji uporządkowania cmentarza wojennego nr 48 z okresu I wojny światowej, położonego w lesie Beskidu Niskiego w Regietowie Wyżnym,  zorganizowanej przez nauczycieli: Wacława Bedusa i Jerzego Lewczyka. W Regietowie dołączył do nas Pan Aleksander Gucwa, który opowiedział nam o historii cmentarza.
Szkoła od lat opiekuje się tym cmentarzem. Prace głównie polegały na wykoszeniu trawy i chwastów, zgrabieniu liści, igliwia i ich wywiezienie, uprzątnięciu terenu poza ogrodzeniem cmentarza. Zapalono znicz w hołdzie pamięci poległych.
Cmentarz znajduje się na zboczu góry Jaworzynka – 869 m n.p.m. na terenie wysiedlonej w 1947 r. wsi Regietów Wyżny, wciąż mało osób wie o istnieniu cmentarza i tym samym niedoceniana jest jego wartość historyczna i symboliczna.. Młodzież spisała się wzorowo, z powagą podeszli do zadania. W przerwie prac wychodzili z własnymi pomysłami dotyczącymi uporządkowania cmentarza, co świadczy o tym, że los takich miejsc nie jest im obojętny. Uczniowie byli świadomi, że cmentarze to ważna część naszego dziedzictwa kulturowego.
Organizatorzy i uczestnicy akcji dążą do tego, by sprzątanie leśnego cmentarza wojennego na stałe wpisało się w działania szkolnego wolontariatu. Dzięki temu co roku młodzi ludzie będą mogli brać udział w wyjątkowej lekcjii – poznając historię i ucząc się patriotyzmu.

więcej informacji na stronie https://sekowa.info/index.php?go=12&id2=1247

{imageshow sl=145 sc=36 /}