POROZUMIENIE W SPRAWIE KLASY UNIWERSYTECKIEJ

Klasa Uniwersytecka to wspólne przedsięwzięcie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w ramach którego uczniowie naszej Szkoły będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez pracowników Uczelni u nas, jak również w obiektach dydaktycznych w Krakowie. 26 października pan Dyrektor mgr inż. Wojciech Pękala podpisał porozumienie z Dziekanem prof. dr. hab. inż. Sławomirem Kurpaską oraz Prodziekan dr hab. inż. Urszulą Malagą-Tobołą na mocy którego obecna klasa I Technikum została objęta patronatem w ramach Klasy Uniwersyteckiej. Jest to u nas już druga taka klasa. Poprzednia tj. ubiegłoroczni maturzyści uczestniczyli w ciągu czterech lat działania klasy w zajęciach projektowych, badawczych i pokazowych z rolnictwa precyzyjnego.