DYREKTOR, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Hańczowej
mają zaszczyt zaprosić
Emerytowanych Pracowników oraz Absolwentów   


na Jubileusz 55- lecia Szkoły, 


który odbędzie się 20 września 2019 roku o godz. 10:00
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Hańczowej .

Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny Dzień Patrona w naszej szkole.

Jak co roku zebraliśmy się na Mszy Świętej w Kaplicy Dobrego Pasterza w Hańczowej. Następnie wszyscy zgromadzeni goście, pan Dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie udali się do szkoły na uroczysty apel poświęcony osobie Naszego Patrona. W scenariuszu spotkania przygotowanym przez p. Magdalenę Jodłowską- Piskorz znalazły się słowa papieża Jana Pawła II skierowane do dzieci i młodzieży oraz nauka o Rodzinie i jej wartości w życiu każdego z nas.

40-ta rocznica wyboru polskiego kardynała Karola Wojtyły na Papieża stała się dla nas okazją do przypomnienia o tych wartościach, które były mu bliskie i które nam przekazywał. "...To spotkanie ma służyć temu, aby każdy z nas namalował w swoim sercu obraz..."- te słowa skierował do zebranych Dyrektor Szkoły mgr inż. Wojciech Pękala. Następnie swoimi wspomnieniami o Janie Pawle II podzielił się z nami ks.proboszcz-emeryt Stefan Tabor z Parafii Szymbark. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami ze strony zaproszonych gości i życzeniami wszelkiej pomyślności dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Podziel się