OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

I. Do konkursu może przystąpić:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

 

Szczegółowe informacje do pobrania