Ostatnie zajęcia w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.03 połączone z zaliczeniem materiału odbędą się 27 kwietnia.
OBECNOŚĆ SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA!

Podziel się