Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38-316 Hańczowa, woj. małopolskie

 

I. Do konkursu może przystąpić:
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

 

Szczegółowe informacje do pobrania

Podziel się