UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 w dniu 3 września 2018r.

Zajęcia ruchowe w ZSCKR w Hańczowej FIT SENIOR

Profesjonalny program zajęć ruchowych skierowany do osób starszych. Podczas zajęć wykorzystuje różne techniki pracy, tak by jak najefektywniej dopasować formę zajęć i ćwiczenia do oczekiwań uczestników.

Przypominamy, że etap pisemny egzaminu z kwalifikacji odbędzie się 17 czerwca br. o godz. 10.00.
Proszę przybyć około 30 minut wcześniej z czarnym długopisem, dowodem tożsamości i kalkulatorem prostym. Bezpośrednio po egzaminie odbędzie się szkolenie BPH przed etapem praktycznym.

Obecność obowiązkowa!

 

 

 

Egzamin wewnętrzny i zaliczenia z poszczególnych przedmiotów odbędą się w sobotę 23 kwietnia.
OBECNOŚĆ SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA!