„NIEPODLEGŁA – KU JEDNOŚCI”

W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez państwo polskie niepodległości, w związku z tym placówki i instytucje oświatowe włączają się ochoczo w to ważne wydarzenie poprzez organizacje różnego rodzaju konferencji, seminariów, sesji, konkursów itp.

Nie inaczej było w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, który w czerwcu (12.06.) zorganizował sesję historyczną a 24 października b.r. – seminarium pt. „Niepodległa – ku Jedności 1918-1926”.

Uroczystość szkolna rozpoczęła się od powitania zebranych przez dyrektora ZS CKR – mgr inż. Wojciecha Pękalę. Seminarium poprowadził nauczyciel historii – dr Sławomir Mrozek który przypomniał w jakich okolicznościach odzyskaliśmy niepodległość.
Prelegentami którzy wzięli udział w seminarium byli:

  • Krzysztof Kusiak, założyciel i redaktor regionalnego bloga historycznego o ziemi gorlickiej i jasielskiej z-pogranicza oraz autor publikacji pt. „Gorlickie w Wielkiej Wojnie 1914-1915, wspomnienia, relacje, legendy”. Temat prelekcji: „Jesień roku 1918 nad rzeką Ropą – według ówczesnych relacji i korespondencji prasowych”.
  • Katarzyna Łysak, inspektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, interesuje się historią harcerstwa w okresie międzywojennym, z wyszczególnieniem prasy. Temat prelekcji: „Na drodze ku zjednoczeniu”.

Seminarium poprzedził quiz historyczny z wiedzy o Niepodległej. Quiz poprowadzili uczniowie z klasy 2 technikum. W rywalizacji brały udział cztery zespoły po dwóch uczniów.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

{imageshow sl=83 sc=10 /}