Regulaminy Rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI 

dla kandydatów do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI dla kandydatów do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół CKR w Hańczowej w roku szkolnym 2022/2023

 
  REGULAMIN REKRUTACJI dla kandydatów do klas pierwszych Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w roku szkolnym 2022/2023