MIKOŁAJ W INTERNACIE

 Przynióśł prezenty dla tych, którzy ciężko pracowali przez cały rok, i potrafili się wykazać zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

{imageshow sl=87 sc=10 /}