MATURA 2021 – zmiany.

W 2021 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

 Tutaj znajdują się informacje dotyczące egzaminów maturalnych w 2021 r.

 

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

 

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

-w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
-w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

 

Więcej informacji na stronie:http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty