Organizuje, kontroluje i wykonuje prace wymagające użycia maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej. Diagnozuje uszkodzenia, nadzoruje, wykonuje demontaż, naprawy i montaż maszyn oraz urządzeń rolniczych do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przeprowadza regulacje i próby maszyn i urządzeń. Opracowuje instrukcje doboru narzędzi do ciągników rolniczych. Określa normy czasowe dla prac polowych.

Zadania zawodowe

 • czytanie rysunku technicznego oraz wykonywanie rysunków, schematów maszyn i urządzeń
 • ustalanie harmonogramu prac produkcyjnych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych
 • organizowanie i nadzorowanie zabiegów i procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • opracowywanie instrukcji dotyczących doboru narzędzi i maszyn do ciągników rolniczych oraz silników stacjonarnych
 • diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
 • obsługiwanie, eksploatowanie i naprawianie narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • dobieranie technologii napraw uszkodzonych części oraz zespołów maszyn i urządzeń rolniczych
 • przeprowadzanie regulacji, prób maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów, określanie norm czasowych napraw maszyn i urządzeń rolniczych oraz ich zespołów
 • planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników podczas użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, wykorzystywanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej


Przedmioty zawodowe

 • podstawy techniki, podstawy rysunku technicznego, podstawy materiałoznawstwa i części maszyn, maszyny rolnicze, obróbka ręczna materiałów, elektrotechnika, spawalnictwo

Podziel się