KURS DIAGNOSTYKI POJAZDÓW ROLNICZYCH

Parametry pracy silnika, kalibracja sprzęgieł i podnośnika, interpretacja kodów błędów podczas diagnostyki komputerowej ciągnika, to główne zagadnienia realizowane w ramach Kursu diagnostyki pojazdów rolniczych, który odbył się w naszej szkole w dniu 21 listopada w ramach projektu „Nauczanie rolnicze XXI wieku” finansowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Adresatami przeprowadzonego kursu byli uczniowie klas: IV, III i II Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

{imageshow sl=112 sc=10 /}