INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

Opierając się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję:
 
1.Od poniedziałku 31 maja 2021r wraca nauka stacjonarna w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy.
2.W związku z tym zobowiązuję wychowawców klasowych do przekazania informacji uczniom i Rodzicom, że obowiązuje taki podział godzin jak od początku roku, chociaż bez klasy IV Technikum.
3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31.05.2021r.
 
Wojciech Pękala
Dyrektor ZSCKR w Hańczowej