INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW.

 
Drodzy Państwo!
 
Od poniedziałku tj.26 kwietnia 2021 roku wracamy do prowadzenia zajęć praktycznych we wszystkich klasach Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas 1-3 Technikum.
Zajęcia prowadzone są w dniach ustalonych w harmonogramie zajęć praktycznych i tak:
 
1.W poniedziałek zajęcia praktyczne odbywa klas III technikum  oraz II technikum po podst. od 8.00 do 12-tej. Grupa Żywieniowa klasa III Technikum zaczyna od 11.30 kończy o 15-tej.
2.We wtorek zajęcia odbywa klasa 1 Szkoła Branżowa I St.oraz klas II Szkoła Branżowa I St.od 8.00 do 12-tej.
3.We środę zajęcia odbywa klasa 2 Szkoła Branżowa I St.oraz klasa 3 Szkoła Branżowa I St.
4.We czwartek zajęcia odbywa klasa 2 Technikum po Gimn.oraz klasa 3 Szkoła Branżowa I St.
5. W piątek zajęcia odbywa klasa 1 Technikum od 8 do 12-tej.
 
Zarządzenie wchodzi do realizacji z dniem 26 kwietnia 2021r.
 
 
 
Wojciech Pękala
Dyrektor ZSCKR w Hańczowej