INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Hańczowa, dnia 09.12.2021

 

Zamawiający:

 

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

W Hańczowej

  

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: ZSCKR/6/2021 pn. „Remont instalacji elektrycznej, internetowej oraz monitoringu w obiektach Warsztatów Szkolnych w ZSCKR w Hańczowej”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

Numer oferty

Wykonawca

Cena/koszt

1.

„Marsze” Marcin Szewczyk

Ul. Nowy Świat 127, 32-061 Rybna

 

99 138,00 zł