INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Hańczowa, dnia 09.12.2021

 

Zamawiający:

 

Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego

W Hańczowej

  

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy: ZSCKR/5/2021 pn. „Wyposażenie pracowni komputerowej ZSCKR w Hańczowej w komputery, monitory oraz rzutnik multimedialny wraz z zasilaniem elektrycznym” w ZSCKR w Hańczowej”. Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Numer oferty

Wykonawca

Cena/koszt

1.

 

TOOL BOX Łukasz Augustyn

Łużna 362, 38-322 Łużna

 

56 999,99 zł