Informacja dla słuchaczy kursu R.03

Przypominamy, że etap pisemny egzaminu z kwalifikacji odbędzie się 17 czerwca br. o godz. 10.00.
Proszę przybyć około 30 minut wcześniej z czarnym długopisem, dowodem tożsamości i kalkulatorem prostym. Bezpośrednio po egzaminie odbędzie się szkolenie BPH przed etapem praktycznym.

Obecność obowiązkowa!