Informacja

Uczniowie, którzy chcą zdawać egzamin poprawkowy z kwalifikacji w sesji styczniowej proszeni są o złożenie wypełnionej deklaracji w terminie do 8 września 2017r.