INFORMACJA

 

Rozpoczęcie zajęć na Kurs Kwalifikacyjny R.03 Prowadzenie Produkcji Rolniczej odbędzie się 9 września 2017 tj. sobota o godz. 9.00.

Z uwagi na sprawy organizacyjne o b e c n o ś ć  o b o w i ą z k o w a !