„Położenie kostki brukowej na powierzchni 1000 m2 wokół obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”


Zamawiający ZSCKR w Hańczowej, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamiam, że :
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.02.2019 o godz. 11.30 w ZSCKR, sala nr 9
2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
-a) EURO BRUK Bartłomiej Dara, 33-300 Nowy Sącz, ul. Myśliwska 24a – 116 880,75 zł
-b) Inwest – Dom , 33-300 Nowy Sącz, ul. Mała Góra 52a – 118 497,50 zł
-c) Firma Transportowo-Handlowa MET-TRANS Tadeusz Łazarek, 33-181 Siemiechów 41 – 118 387,50zł
-d) Gor-Bud s.c., 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 120 – 108 916,50 zł
-e) Firma Produkcyjno – Handlowa „BUDGLIM” Przybyło Spółka Jawna,38-300 Gorlice, ul. Ściegiennego 13 – 174 660,00zł
-f) F.T.H.U. BAXMAT Andrzej Dobek, Klęczany 155, 38-333 Zagórzany – 106 769,24 zł
Komisja Przetargowa po szczegółowym rozpatrzeniu ofert dotyczących spełnienia warunków zawartych w specyfikacji uznała za najkorzystniejszą: F.T.H.U. BAXMAT Andrzej Dobek, Klęczany 155, 38-333 Zagórzany – 106 769,24 zł

Podziel się
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna