„Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową Halę Dydaktyczno – Warsztatową Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” - etap III


Zamawiający ZSCKR w Hańczowej, działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamiam, że :
1.Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11.03.2019 o godz. 11.30 w ZSCKR, sala nr 9
2. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
-a) GOR-BUD s.c. ul. Kochanowskiego 120, 38-300 Gorlice – 894 158,43 zł
-b) Firma Budowlana „GŁÓWCZYK”,Piotr Główczyk, Siołkowa 119, 33-330 Grybów – 869 579,35 zł

Komisja Przetargowa po szczegółowym rozpatrzeniu ofert dotyczących spełnienia warunków zawartych w specyfikacji uznała za najkorzystniejszą: Firma Budowlana „GŁÓWCZYK”,Piotr Główczyk, Siołkowa 119, 33-330 Grybów – 869 579,35 zł

Podziel się
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna