Harmonogram egzaminu z kwalifikacji

HARMONOGRAM EGZAMINU Z KWALIFIKACJI W ZAWODACH – ZSCKR W HAŃCZOWEJ

Sesja: październik 2016

Kwalifikacja

Etap pisemny

Etap praktyczny

Miejsce egzaminu

M.01

6.10. 2016

godz. 1000

 

ZSCKR

w Hańczowej

M.43

6.10. 2016

godz. 1400

11.10. 2016

godz. 1300

T.06

6.10. 2016

godz. 1000

 

T.15

6.10. 2016
godz. 12
00

11.10. 2016
godz. 13
00