„ Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową . ”Instalacja wentylacji w Hali dydaktyczno – warsztatowej”

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „ Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” w ilości 160 ton na rok 2020

ZAMÓWIENIE ZSCKR/12/2019

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową. Wykonanie kotłowni w Hali dydaktyczno – warsztatowej – I ETAP

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr ZSCKR/13/2019

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna