Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową . ”Instalacja wentylacji w Hali dydaktyczno – warsztatowej”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową . ”Instalacja wentylacji w Hali dydaktyczno – warsztatowej”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
„ Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rozbudowa Warsztatów Szkolnych o nową halę dydaktyczno - warsztatową. Wykonanie kotłowni w Hali dydaktyczno – warsztatowej – I ETAP

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna