„Dostarczenie pelletu dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” na rok 2021.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Dostarczenie oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum kształcenia Rolniczego w Hańczowej” na rok 2021.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Remont pomieszczeń w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Zakup pomocy dydaktycznych do Pracowni Agrotroniki Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Remont ogrodzenia wokół obiektów szkolnych 200mb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna