„Realizacja kursu pilarza dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/2/2019 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie zapytania ofertowego na „Realizacja kursu pilarza” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” wpłynęło dwie oferty :
1. ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz 16 000,00 zł
2. PROLOGOS Iwona Kuczera, ul. Goleszowska 16/128, 43-300 Bielsko-Biała – 32 000,00 zł
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz

Podziel się
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna