„Przeprowadzenie kursu Barmańskiego, Kelnerskiego, Carvingu i Baristy I-stopnia dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/7/2019 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie kursu Barmańskiego, Kelnerskiego, Carvingu i Baristy I-stopnia dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” wpłynęło cztery oferty :
1. Edukator Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Męcina 970 – 15 870,00 zł
2. Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach 38-300 Gorlice,ul. Michalusa 1/4,
16 900,00 zł
3. SANNORT Sp. z o.o., ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz – 32 997,00 zł
4. NEXTLINE Tomasz Szpalek, ul. Noakowskiego 14m 26, 00-666 Warszawa – 7 380,00 tylko kurs baristy!
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk, 34-654 Męcina 970.

Podziel się
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna