„ Przeprowadzenie kursu „Operator koparko-ładowarki” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
Hańczowa 80
38 – 316 Wysowa-Zdrój

ZAMÓWIENIE ZSCKR/3/2018
Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę:
„ Przeprowadzenie kursu „Operator koparko-ładowarki” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Specyfikacja plik

Podziel się
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna