Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zostaną zebrane w sobotę 27 stycznia.
OBECNOŚĆ SŁUCHACZY OBOWIĄZKOWA!

Początek strony