Dyrektor Szkoły: mgr inż. Wojciech Pękala
kierownik szkolenia praktycznego: dr inż. Stanisław Sęk
kierownik internatu: mgr Edyta Kempska

ks.mgr Tadeusz Świderski, 
ks.mgr Władysław Kaniuk, 
mgr inż. Bożena Bednarz (przedsiębiorczość,hodowla)
mgr inż. Wacław Bedus (wych-fiz, uprawa, agroturystyka)
inż. Józef Bystrek (zajęcia praktyczne, bhp) 
mgr Ewelina Czech(żywienie i gospodarstwo domowe )
mgr Agnieszka Gryboś (żywienie i gospodarstwo domowe)
mgr Władysław Hołub(wych-fiz)
mgr Magdalena Jodłowska (język polski, wiedza o kulturze)
mgr Ewa Kamińska (chemia)
mgr inż. Jadwiga Kmak(biologia, produkcja roślinna)
mgr inż. Irena Królewska (hodowla,ekonomika)
mgr inż. A. Lech (przysposobienie obronne, podstawy techniki)
mgr Iwona Lewczyk (wych-fiz, biologia)
p.Jerzy Lewczyk (zajęcia praktyczne)
mgr Iwona Michalik (biblioteka szkolna, język polski)
mgr inż. Marcin Mól ( maszyny i pojazdy rolnicze)
mgr Krystyna Mituś (historia, geografia, wiedza o społeczeństwie)
inż. Jerzy Orłowski(przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy kat. B)
p.Marek Przybycień(zajęcia praktyczne, nauka jazdy kat.T)
p. Wacław Romański(żywienie i usługi gastronomiczne)
mgr Stanisław Smyk (język niemiecki)
mgr Izabela Wcisła (matematyka)
mgr Anna Zdanowicz (język angielski)
mgr Elwira Szarowicz-Żytka (fizyka, technologia informacyjna, podstawy techniki)

Podziel się

KONTAKT

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej
      Hańczowa 80,
38-316 Wysowa Zdrój
tel/fax (018)353-20-04 lub
18 353-05-24
zsr-hanczowa@pro.onet.pl

MAPA

W naszej Szkole realizujemy Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Nr projektu: PRMP.10.02.02-12-261/16 Tytuł projektu: „ Nauczanie Rolnicze XXI Wieku”.   w latach 2017, 2018, 2019.

Kategoria: Internackie fakty

KOLACJA WIGILIJNA

19 grudnia zebraliśmy się wspólnie przy Wigilijnym Stole

MIKOŁAJ W INTERNACIE

Święty Mikołaj, jak co roku odwiedził również uczniów mieszkających w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w

Kolejne warsztaty kulinarne.

Dzisiaj odbyła się kolejna edycja warsztatów kulinarnych w