Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

obraz06Kombinat Rolny „Kietrz” gospodaruje na 8,5 tys. ha w województwie opolskim głównie zajmując się produkcją mleka i zbóż.

Dzięki uprzejmości Zarządu Kombinatu młodzież naszej szkoły (klasy III i IV TMR oraz III ZSZ) w dniu 10 października mogła zobaczyć jak funkcjonuje wielkoobszarowe gospodarstwo w Kietrzu.   

Po kombinacie osobiście nas oprowadzał pan Prezes Mariusz Sikora, mogliśmy zobaczyć m.in. bazę mechanizacyjną, nowoczesną oborę na 1500 krów mlecznych, zbiór buraków cukrowych oraz zakiszanie kukurydzy w silosie przejazdowym. 

Młodzieży podczas wycieczki towarzyszyli nauczyciele: Stanisław Sęk, Andrzej Lech, Jerzy Lewczyk i Marcin Mól. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy ze Stadniną Koni Huculskich w Regietowie wchodzącej w skład Kombinatu Rolnego w Kietrzu.

INFORMACJA

W naszej Szkole realizujemy Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 

NR. projektu: PRMP.10.02.02-12-261/16
Tytuł projektu: „ Nauczanie Rolnicze XXI Wieku”.
w latach 2017, 2018, 2019.

NAPISALI O NAS

GAZETA KRAKOWSKA 24.04.2018

GOŚĆ.PL

Mapa

Kontakt

Początek strony