Wydarzenia

Czytaj więcej: Wizyta w Kombinacie Rolnym „Kietrz”Kombinat Rolny „Kietrz” gospodaruje na 8,5 tys. ha w województwie opolskim głównie zajmując się produkcją mleka i zbóż.

Dzięki uprzejmości Zarządu Kombinatu młodzież naszej szkoły (klasy III i IV TMR oraz III ZSZ) w dniu 10 października mogła zobaczyć jak funkcjonuje wielkoobszarowe gospodarstwo w Kietrzu.   

Po kombinacie osobiście nas oprowadzał pan Prezes Mariusz Sikora, mogliśmy zobaczyć m.in. bazę mechanizacyjną, nowoczesną oborę na 1500 krów mlecznych, zbiór buraków cukrowych oraz zakiszanie kukurydzy w silosie przejazdowym. 


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/7/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Dostawa nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” wpłynęło dwie oferty :
1. Rolniczo - Handlowa Spółdzielnia Pracy, ul. Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz – cena 138 990,00 zł
2. Hurtownia Art. Przemysłowych, Oleje, Opony, Maszyny Rolnicze Marian Kracik, 34-745 Spytkowice – cena 138 500,00 zł
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Hurtownia Art. Przemysłowych, Oleje, Opony, Maszyny Rolnicze Marian Kracik, 34-745 Spytkowice

Zawiadomienie o postępowaniu
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/9/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Doposażenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w wózek widłowy” wpłynęło dwie oferty :
1. Lemarpol wózki widłowe Spółka z o.o. 05-850 Koprki – cena 50 307,00 zł,
2. MTL ASCO Sp. z o.o. 44-120 Pyskowice – cena 73 677,00 zł.
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Lemarpol wózki widłowe Spółka z o.o. 05-850 Koprki.

Czytaj więcej: Święto RydzaDnia 23 września w Wysowej- Zdrój nasi uczniowie po raz 10 wzięli udział w Święcie Rydza. Tegoroczna edycja przeprowadzona była w formie warsztatów kulinarnych pod okiem Macieja Myjaka, kucharza hotelu Dr Ireny Eris w Krynicy-Zdrój.

Tegoroczna tematyka nawiązywała do kuchni Galicyjskiej z czasów Franciszka Józefa. Nasze uczennice, Danuta Homa oraz Beata Łabowska przygotowały potrawę o nazwie "Carska awangarda" a była to polędwica z dzika w sosie rydzowym oraz kasza pęczak z burakami, jabłkiem i kozim serem.

Za udział w tej kulinarnej imprezie uczennice otrzymały nagrody pamiątkowe.

ERASMUS+ KA1 MOBILITY PROGRAMME (2014-2020).  Tytuł Projektu: „Dobre wzorce europejskiego rolnictwa na przykładzie praktyki zawodowej w Austrii”.  Projekt Nummer: Nr. 2016-1-PL01-KA102-023380 

W dniach 01.05-28.05.2017, 15 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w europejskim projekcie pt. „Dobre wzorce europejskiego rolnictwa na przykładzie praktyki zawodowej w Austrii”w ramach programu „Erasmus plus“ w Austrii (Karyntia). W ramach działań działań projektowych nasza szkoła nawiązała współpracę z partnerem z Austrii instytucją „Bildungsberatung&Schülervermittlungsagentur”, która zobowiązała się do zorganizowania dla naszych uczestników praktyk zawodowych.

Uczniowie, którzy chcą zdawać egzamin poprawkowy z kwalifikacji w sesji styczniowej proszeni są o złożenie wypełnionej deklaracji w terminie do 8 września 2017r.

Zapraszamy wszystkich absolwentów tegorocznej edycji Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.03 na rozdanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w dniu 9 września o godzinie 9.30.

 

Rozpoczęcie zajęć na Kurs Kwalifikacyjny R.03 Prowadzenie Produkcji Rolniczej odbędzie się 9 września 2017 tj. sobota o godz. 9.00.

Z uwagi na sprawy organizacyjne o b e c n o ś ć  o b o w i ą z k o w a !

Początek strony