Redaktor

Redaktor

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.  Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

„Dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój 

ZAMÓWIENIE ZSCKR/13/2017 OBEJMUJE: Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę „ Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80 , 38 – 316 Wysowa-Zdrój 

ZAMÓWIENIE   ZSCKR/12/2017

Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: „ Przeprowadzenie kursu „Operator wózka widłowego” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38 – 316 Wysowa-Zdrój 
ZAMÓWIENIE   ZSCKR/11/2017

Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę:  Przeprowadzenie „Certyfikowanego kursu udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OFERTOWEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38 – 316 Wysowa-Zdrój

ZAMÓWIENIE ZSCKR/10/2017|
Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę: „ Przeprowadzenie kursu „Operator wózka widłowego” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

27 maja w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej gościło ponad 300 osób – byli to uczniowie Szkół Podstawowych z Wysowej, Hańczowej, Łosia, Szkół Gimnazjalnych z Ropy, ze Słowacji z Richwaldu i Zborowa, a także młodzież wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych szkół ZSCKR w Nowosielcach i w Nowym Targu.

Wszyscy brali udział w międzynarodowych biegach na dystansie 400,800,1000,1500 i 2000 metrów. Ci co zajęli pierwsze III miejsca w swoich kategoriach wiekowych otrzymali puchary, medale i dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom za udział w zawodach. Opiekunowie uczniów pełnili funkcję sędziego zawodów. Zawodom towarzyszyła miła atmosfera, choć pogoda była nie najlepsza. Po posiłku wszyscy udali się do miejsc zakwaterowania, zabierając z Hańczowej miłe wspomnienia, medale, puchary i dyplomy. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Prednostka ze Zborowa i Richwaldu, Pani dyrektor ze szkoły Podstawowej ze Zborowa i wielu innych gości ze Słowacji, Gminy Uście Gorlickie, Gminy Ropa.

Ze strona Słowacką został w gabinecie Dyrektora ZSCKR Wojciecha Pękali podpisany dokument o rozwijaniu dalszej współpracy w dziedzinie kultury, sportu i tradycji regionalnych. Zawody te zorganizowane zostały w ramach realizowanego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euregionu „TATRY” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Staraniem Dyrektora ZSCKR w Hańczowej w wyniku wielu prac koncepcyjnych zostały zaprojektowane i wykonane trasy narciarstwa biegowego w Hańczowej . „Trasy narciarstwa biegowego” to zrealizowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euregionu „TATRY” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt obejmuje: miejsce startowe, trasy długości 500, 1000, 2000 metrów z możliwością robienia różnych konfiguracji w czasie zawodów sportowych oraz metę. Cieszyc musi fakt, ze dzieci i młodzież z Hańczowej, Wysowej i innych okolicznych miejscowości będą mogły trenować na profesjonalnie urządzonej trasie biegowej, brać udział w krajowych i zagranicznych mistrzostwach biegów narciarskich i odnosić dalsze sukcesy, których już dziś nie mało. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tras narciarstwa biegowego w Hańczowej składam tę drogą serdeczne słowa podziękowania.

Początek strony