Przetargi

Dział:: Przetargi


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/7/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Dostawa nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” wpłynęło dwie oferty :
1. Rolniczo - Handlowa Spółdzielnia Pracy, ul. Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz – cena 138 990,00 zł
2. Hurtownia Art. Przemysłowych, Oleje, Opony, Maszyny Rolnicze Marian Kracik, 34-745 Spytkowice – cena 138 500,00 zł
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Hurtownia Art. Przemysłowych, Oleje, Opony, Maszyny Rolnicze Marian Kracik, 34-745 Spytkowice

Dział:: Przetargi

Zawiadomienie o postępowaniu
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/9/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Doposażenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w wózek widłowy” wpłynęło dwie oferty :
1. Lemarpol wózki widłowe Spółka z o.o. 05-850 Koprki – cena 50 307,00 zł,
2. MTL ASCO Sp. z o.o. 44-120 Pyskowice – cena 73 677,00 zł.
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Lemarpol wózki widłowe Spółka z o.o. 05-850 Koprki.

Dział:: Przetargi


Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/5/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę Hali Dydaktyczno-Warsztatowej dla ZSCKR w Hańczowej – etap I” w dniu 31.05.2017 nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie ww. zadania. W przetargu wzięło udział 3 firmy. Oferowane kwoty przez Oferentów przewyższają znacznie kwotę w budżecie Zamawiającego w związku z czym Zamawiający zmuszony jest unieważnić przetarg.
Po analizie zakresu rzeczowego zadania Zamawiający zamierza ogłosić następny przetarg.

                                Dyrektor  
mgr inż. Wojciech  Pękala

Początek strony