ZAMÓWIENIE ZSCKR/13/2017 - SIWIZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, Hańczowa 80, 38-316 Wysowa Zdrój 

ZAMÓWIENIE ZSCKR/13/2017 OBEJMUJE: Zadanie do wykonania objęte przetargiem nosi nazwę „ Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”.

Plików:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

ZAMÓWIENIE ZSCKR/13/2017 OBEJMUJE:  „ Dostarczenie pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”.

Data 2017-12-29
Wielkość pliku 31.31 KB
Pobierz 41

Data 2017-12-29
Wielkość pliku 13.92 KB
Pobierz 26

(0 głosów)
Data 2017-12-29
Wielkość pliku 14.18 KB
Pobierz 31

Data 2017-12-29
Wielkość pliku 13.56 KB
Pobierz 29

Początek strony