Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Zawiadomienie o postępowaniu

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ZSCKR/11/2017 prowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w trybie przetargu ofertowego na „Przeprowadzenie „ Certyfikowanego kursu udzielania pierwszej pomocy” dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej”
wpłynęło cztery oferty :
1. Piotr Szmidt – ratownictwo medyczne, Jakubowice Murowane 3, 20-258 Lublin – cena 1 850,00 zł
2. Biuro Kadr Medycznych, Michał Starosolski, ul. M.Skłodowskiej – Curie 42/8, 40-057 Katowice – cena 2 5692,50 zł
3. Stowarzyszenie Ratownictwa Polskiego, ul. Kraczewicka 27/7, 24-320 Poniatowa – cena 4 900,00 zł
4. Project Health, ul. Mackiewicza 21/49, 31-214 Kraków – cena 2 583,00 zł
Kryterium najniższej ceny spełnia oferta złożona przez : Piotr Szmidt – ratownictwo medyczne, Jakubowice Murowane 3, 20-258 Lublin – cena 1 850,00 zł

Początek strony